ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไปศึกษาดูงานที่โคราช... 
ภาพนี้มอบพิเศษให้กับคุณครูที่เกษียณอายุราชการ
ของโรงเรียนนราสิกขาลัย3 ความคิดเห็น:

 1. เพิ่งไปเจอภาพคณะครูโรงเรียนนราสิกขาลัยไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา จึงนำมาลงให้เป็นที่ระลึกแก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ คิดถึงทุกๆคน ว่าง ๆ มาเยี่ยมโรงเรียนบ้างนะคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:39

  กลุ่ม sky blue ม.1/8 สมาชิกในกลุ่ม
  1.เด็กหญิงณัฐสุดา รัตนพรหม เลขที่ 13
  2.เด็กหญิงพรนภัส วงศ์ภูวรักษ์ เลขที่ 20
  3.เด้กหญิงสุภารัตน์ บกสวาทชา เลขที่ 26
  มีมติดังนี้
  ข้อที่ไม่ควรปฏิบัติ
  1.ห้ามโดดเรียน
  2.ห้ามส่งเสียงดัง
  3.ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน
  4.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  5.ห้ามดูสื่อและคลิปวีดีโอต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน
  6.ห้ามเปิดสื่อแชทต่างๆ
  7.ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะ
  8.ห้ามเล่นในห้องเรียน
  9.ห้ามเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะได้รับอนุญาติ
  10.ห้ามทิ้งขยะในห้องเรียน
  11.ห้ามเข้าเรียนสาย
  12.ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารเข้ามาในห้องเรียน
  13.ตั้งใจฟังขณะที่อาจารย์กำลังสอน
  14.เข้าเรียนตามเวลา
  15.ปฏิบัติตามกฎของห้องคอมพิวเตอร์
  16.ห้ามทะเลาะวิวาทในห้องเรียน
  17.พูดจาสุภาพไพเราะ
  18.ห้ามทำลายทรัพย์สินของห้องคอมพิวเตอร์
  19.ห้ามเดินไปเดินมา
  20.ก่อนออกจากห้องควรตรวจสอบอุปกรณ์ให้แน่ชัด
  21.ส่งงานให้ตรงเวลา

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:20

  กลุ่ม กุ๊กไก่ ม.1/8 มีสมาชิกดังต่อไปนี้
  1.ด.ช.ศิวกร ชินพงศ์
  2.นูรอาซีกีน เจ๊ะมะแซ
  3.แวฟาดีละห์ ลิเดะ
  มีมติดังนี้
  1.ห้ามเอาอาหารมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิเตอร์
  4.ห้ามโดนเรียน
  5.ห้ามทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามเข้าห้องสาย
  7.ห้ามพูดขณะที่ครูสอน
  8.ส่งงานตามที่ครูกำหนดให้
  9.ห้ามเดินไปเดินมา
  10.ใช้ของเสร็จเเล้วให้เก็บไว้ที่เดิม
  11.ห้ามไปเเกลงเพื่อนขณะเพื่อนกำลังทำงาน

  ตอบลบ