Webboard

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนนราสิกขาลัย
เข้ามาทักทายและแจ้งการใช้งานบล็อก เรียนรู้กับครูวิงวิง
บอกแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มาช่วยแปลความหมายของเนื้อเพลง Take me to your heart
ให้สละสลวย  เป็นภาษาไทย....หน่อยจ้า...


59 ความคิดเห็น:

 1. กลุ่ม city hunter สมาชิก 1/6
  1. ปฏิภาน นรากุล
  2. มีนธกาญจน์ เพชรล้ำ
  3. ศิรสิทธิ์ คงพูน
  มีมติว่า แนวปฎิบัติ ดังนี้
  1. ใช้ของอย่างถนุถนอม
  2. ห้ามส่งเสียงดัง
  3. ห้ามรบกวนผู้อื่นขณะทำงาน
  4. ใช้ของเสร็จแล้วเก็บของเข้าที่เดิม
  5. ปิดไฟและปิดพัดลมและปิดคอมพิวเตอร์เมื่อใช้ของเสร็จ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:35

  กลุ่มคนอย่างเราไม่เคยแพ้คัย ห้องม.1/6
  1ด.ญ.ฟาติมา รณศิริ
  2ด.ญอานีฟะห์ สะมะแอ
  3ด.ญ.ภณิดาณัชญ์ โวะ
  มีมติ แนวปฎิบัติดังนี้
  1ช่วยดูแลรักษาความสะอาด
  2มาสาย20นาทีหักคะแนน
  3ส่งงานตามที่กำหนด
  4ห้ามส่งเสียงดัง
  5ห้ามเดินไปเดินมา


  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:35

  กลุ่ม Sunflower สมาชิก 1/6
  1. ด.ญ.กุลณัฐฐา พรหมกุลพิทักษ์
  2. ด.ญ.ณัฐณิชา เพ็ชร์ดำ
  3. ด.ญ.พรฐิตา วรรณสกล
  มีมติว่า แนวปฏิบัติดังนี้
  1. ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามนำขนมมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  3. เวลาเรียนเสร็จแล้วกรุณานำเก้าอี้สอดใต้โตีะให้เรียบร้อย
  4. เมื่อใช้คอมพิวเตอร์เสร็จแล้วกรุณาผปิดคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
  5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในเวลาเรียน
  6. ใช้ของสาธาระอย่าระมัดระวัง

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:35

  The mayrock555 ม.1/6 สมาชิก
  ด.ช.ชญานิน ลิ่มรัตนบรรจง
  ด.ช.ณัฏฐาวัฒน์ โทสิทธิ์
  ด.ช.อาซูวัน สะมะเเอ
  มีมติ แนวปฎิบัติดังนี้
  1.ห้ามกินเอาอาหารมารับประทานในห้อง
  2.ห้ามเล่นเกมส์ขณะเวลาที่คุณครูสอน
  3.ห้ามพูดคุยในเวลาที่คุณครูสอนและต้องเชื่อฟังคุณครู
  4.ห้ามขีดเขียนในหน้าจอคอม
  5.ควรเข้าแถวก่อนเข้าห้องคอม

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:36

  กลุ่มโจรสลัด5บาท สมาชิกในกลุ่ม ม.1/6 1.ด.ช.กัปตัน แก้วขาว
  2.ด.ช.มูฮำหมัดนัซรี ดาโอ๊ะ
  3.ด.ช.ทวีสักดิ์ สังข์สุวรรณ
  มัตติกากรปฏิบัติ เราต้องรักษาห้องcom
  ห้ามนำอาหารมารับทานในห้อง

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:38

  กลุ่ม flower สมาชิก ม.1/6
  1.ด.ญ.จุฬาลักษณ์ แก้วตานี
  2.ด.ญ.อารีรัตน์ คงพูน
  3.ด.ญ.สุภาวดี พาหา
  มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
  1.ห้ามนำขนมเข้ามารับประทานในขณะเล่นคอมพิวเตอร์อยู่
  2.ห้ามส่งเสียงดังขณะเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เพราะจะทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนคอมพิวเตอร์

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:38

  กลุ่ม สลาตัน (1/6)
  ด.ญ.เดียร์นา อากาจิ
  ด.ญ.นัศรีฎา ตาเย๊ะ
  ด.ญ.สาวารี ยูโซะ
  มัตติแนวปฎิบัติดังนี้
  1.ช่วยกันรักษาความสะอาดในห้อง
  2.ช่วยเปลี่ยนโต๊ะด้วยเพราะสกปรกมาก
  3.ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะเพราะมันจะไม่สวย
  4.ห้ามเข้าห้องสาย
  5.ห้ามพูดคุยในขณะที่ครูสอน

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:38

  กลุ่มสามสาวแสบ สมาชิกในกลุ่ม
  1. ด.ญ.หนึ่งฤทัย เพ็ชรวงษ์
  2. ด.ญ.จรรญารัตย์ พุฒยาท
  3.ด.ญนิซารีนา นิแม
  มัตติการปฏิบัติ เราต้องรักษาห้องคอมด้วย
  1ห้ามนำปากกาหรือสิ่งของต่างๆมาขีดเขียน
  2ห้ามนำอาหารมากินในห้อง

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:39

  กลู่ม x.i.s ม.1/6
  1.ด.ญ.โสภารัตน์ ไชยรี
  2.ด.ญ.ศิลาลักษณ์ ด้วงเอี่ยม
  3.ด.ญ.อัฟนาน ปะอิง
  มีมัดติ ว่า
  1.เข้าสายหัก 5 คะเเนน
  2.ห้ามพูดขณะที่ครูสอน

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:40

  กลุ่มAห้องม.1/6สมาชิก
  ด.ช.องอาจ อินราช
  ด.ช.กฤตเมธ หมั่นสกุล
  ด.ช.อนุวัฒน์ ซุ่นสกุล
  มีมติการปฏิบัติดังนี้
  1.ปิดคอมทุกครั้ง
  2.ห้ามส่งเสียงดัง
  3.ห้ามกินขนมในห้อง
  4.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอม
  5.ส่งงานตามเวลาที่ีกำหนด

  ตอบลบ
 11. กลุม love rock ม.1/6 สมาชิก
  ด.ช.สันติสุข บุปผา
  ด.ช.อนุศิษฏ์ ปิติสันติ์
  มีมติปฏิบัติ ดังนี้
  1. ห้ามขโมย
  2.ห้ามโดนเรียน

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:48

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 เวลา 17:41

  กลุ่ม ทีทูวัน สมาชิกมีดังนี้
  1.ด.ญ.วิชญาดา มณีวงษ์
  2.ด.ญ.จีรณา คงคา
  3.ด.ญ.จิราวรรณ เป็นสุข
  มีมิติปฎิบัติคังนี้
  1.ห้ามเอาอาหารมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิเตอร์
  4.ห้ามโดนเรียน
  5.ห้ามทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามเข้าห้องสาย
  7.ห้ามพูดขณะที่ครูสอน
  8.ส่งงานตามที่ครูกำหนดให้
  9.ห้ามเดินไปเดินมา
  10.ใช้ของเสร็จเเล้วให้เก็บไว้ที่เดิม
  11.ห้ามไปเเกลงเพื่อนขณะเพื่อนกำลังทำงาน

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 เวลา 17:46

  กลุ่ม ทีทูวัน สมาชิกมีดังนี้ ม.1/3
  1.ด.ญ.วิชญาดา มณีวงษ์
  2.ด.ญ.จีรณา คงคา
  3.ด.ญ.จิราวรรณ เป็นสุข
  มีมิติปฎิบัติคังนี้
  1.ห้ามเอาอาหารมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิเตอร์
  4.ห้ามโดนเรียน
  5.ห้ามทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามเข้าห้องสาย
  7.ห้ามพูดขณะที่ครูสอน
  8.ส่งงานตามที่ครูกำหนดให้
  9.ห้ามเดินไปเดินมา
  10.ใช้ของเสร็จเเล้วให้เก็บไว้ที่เดิม
  11.ห้ามไปเเกลงเพื่อนขณะเพื่อนกำลังทำงาน

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:21

  กลุ่ม ง่วงนอน สมาชิกมีดีงนี้ม.1/1
  1.ด.ช.สิทธิชัย คุณความดี
  2.ด.ช.ภานุวัตร บุญราาฎร์
  3.ด.ช.เจษฎา นวภูษณะกนก
  มีมิติปฎิบัติคังนี้
  1.ห้ามเอาอาหารมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิเตอร์
  4. ห้ามขโมย
  5.ห้ามโดนเรียน
  6.ปิดคอมทุกครั้ง
  7.ส่งงานตามเวลาที่กำหนด


  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:34

  กลุ่ม ยายเเก่เเล้ว ม.1/1มีสมาชิกดังนี้
  1ด.ช. เตวิช คำนวนจริง
  2ด.ช. เจ๊ะฮาซูวัล บินเซะ
  3ด.ช. อดินันท์ เจ๊ะเง๊าะ
  มีมติเเนวบฏิบัติดังนี้
  1. ห้ามนำขนมมากินในห้อง
  2. ห้ามเดินขณะที่ครูสอน
  3. ห้ามส่งเสียงดังขณะครูสอน
  2.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิเตอร์
  4.ห้ามโดนเรียน
  5.ห้ามทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามเข้าห้องสาย
  7. ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะค่

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:37

  กลุ่มสามัคคี ม.1/1 มีสมาชิกดั้งนี้
  1. ด.ญ.นูรอามีรา มะยูโซะ
  2. ด.ญ.ซูนิต้า อาแวเลาะ
  3. ด.ญ.ดารณี มูซอ
  มีมิติปฏิบัติดั้งนี้
  1. ห้ามส่งเสียงดัง
  2. ห้ามโดนเรียน
  3. ห้ามวิ่งไล่จับกันขณะครูสอน
  4. ห้ามทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  5. ห้ามเข้าห้องสาย
  6. ห้ามเดินไปเดินมา
  7. ห้ามพูดขณะครูสอน
  8. ห้ามเล่นเกมส์
  9. ห้ามเขียนบนหน้าจอ
  10. ส่งงานตามที่ครูกำหนดให้

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:40

  กรุ่ม ksr สมาชิกมีดังนี้ ม1/1 1.ด.ช สหรัช ช่วยเกิด 2.ด.ช นิพนธิ์ จันทสุริวงศ์ 3.ด.ช อัคบา บินซอเฮาะ มีข้อปฏิบัติดังนี้
  1.ห้ามเอาอาหารมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิเตอร์
  4.ห้ามโดนเรียน
  5.ห้ามทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามเข้าห้องสาย
  7.ใช้ของเสร็จเเล้วให้เก็บไว้ที่เดิม
  8.ห้ามไปเเกลงเพื่อนขณะเพื่อนกำลังทำงาน
  9.ห้ามพูดขณะที่ครูสอน
  10. ห้ามขโมย

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:40

  กลุ่ม ช้าง ม1/1 สมาชิกมีดังนี้
  1.ด.ช.นินัสรูน เจ๊ะหะ
  2.ด.ช.ฐิตินันท์ บุญแช๋มชู
  มีมิติปฎิบัติคังนี้
  1.ห้ามเข้าห้องสาย
  2.ห้ามพูดขณะที่ครูสอน
  3.ส่งงานตามที่ครูกำหนดให้
  4.ใช้ของเสร็จเเล้วให้เก็บไว้ที่เดิม
  5.ห้ามไปเเกลงเพื่อนขณะเพื่อนกำลังทำงาน
  6.ห้ามเอาอาหารมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  7.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  8.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิเตอร์
  9.ห้ามโดนเรียน
  10.ห้ามทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:43

  กลุ่มคนไม่สำคัญ ม.1/1 สมาชิกมีดังนี้
  1.ด.ญรัตนาภรณ์ หนูแดง
  2. ด.ญฟาติน มะ
  3.ด.ชอีลียัส ปอ
  มีมิติปฎิบัติคังนี้
  1.ห้ามเอาอาหารมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิเตอร์
  4.ห้ามโดนเรียน
  5.ห้ามทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามเข้าห้องสาย
  7.ห้ามพูดขณะที่ครูสอน
  8.ส่งงานตามที่ครูกำหนดให้
  9.ห้ามเดินไปเดินมา
  10.ใช้ของเสร็จเเล้วให้เก็บไว้ที่เดิม
  11.ห้ามไปเเกลงเพื่อนขณะเพื่อนกำลังทำงาน

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:47

  กลุ่ม คุณชาย ม.1/1 มีสมาชิกดังนี้
  1. ด.ช. วรวุฒิ ขานโบ
  2. ด.ช. มูฮัมมัดอาลิฟ ดือราแม
  3. ด.ช.อภิเดช หน่อโท๊ะ
  มีมติปฎิบัติดังนี้
  1. รักษาความสอาด
  2. ห้ามโดดเรียน
  3. ห้ามนำขนมหรือน้ำเข้ามาในห้อง


  4. ห้ามเข้าห้องสาย
  5. ก่อนออกจากห้องปิดไฟปิดพัดลมให้เรียบร้อย
  6. ห้ามเดินไปเดินมา
  7. ห้ามออกจากห้องโดยไม่ได้ขออนุญาด
  8. ห้ามขโมย
  9. ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะ
  10. ห้ามทิ่งขยะในห้อง  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2556 เวลา 12:12

  กลุ่ม ดาวตก ม.1/1สมาชิกมีดังนี้
  1.ด.ช.ฮานาฟี ยา
  2.ด.ช.อาหมัดอามีรูล ยา
  3.ด.ช.อดิศักดิ์ ดารายีสอฮอ
  มีมัติดังนี้
  1.ห้ามขีดเขียนหน้าจอ
  2.ห้ามโดดเรียน
  3.ห้ามเข้าห้องสาย
  4.ห้ามทิ้งขยะในห้อง
  5.ห้ามเสียงดัง
  6.ห้ามกินขนมในห้อง
  7.ห้ามเล่นในห้อง
  8.ห้ามขโมย
  9.ห้ามชกกัน
  10.ห้ามเเก้ลงคน

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2556 เวลา 12:24

  กลุ่มดอกไม้ ม1/1
  1.ด.ญ.ศิริลักษณ์ แก้วงาม
  2.ด.ญ.สิรีธร คชวิญ
  3.ด.ญ.ฟาดีลา รีเปง
  มีมิติปฎิบัติดังนี้
  1.ห้ามเอาขนมมากินในห้อง
  2.ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะ
  3.ห้ามเดินไปเดินมา
  4.ห้ามเข้าห้องสาย
  5.ห้ามโดดเรียน
  6.ห้ามทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  7.ห้ามพูดขณะที่ครูสอน
  8.ห้ามไปแกลงเพื่อนขนะเพื่อนกำลังทำงาน
  9.ส่งงานตามที่ครูกำหนด
  10.ใช้ของเสร็จแล้วเก็บไว้ที่เดิม

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:31

  กลุ่มเด็กดีนส ม.1/8
  1ด.ช. เอกราช บุญราม
  2ด.ช.ณ ภัทร นวลมาก
  3ด.ช.เฉลิมศักดิ์ สรรพมรรค
  มีมติดังนี้
  1.ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน
  2.ไม่เอาขนมมากินในห้อง
  3.ห้ามส่งเสียงดังในห้อง
  4.ห้ามทิ้งขยะในห้องเรียน
  5.ห้ามเล่นFACEBOOKและเกมส์
  6.ส่งงานให้ตรงเวลา
  7.ห้ามโดดเรียน
  8.ห้ามคุยขณะครูสอน
  9.ห้ามขูดขีดหน้าจอคอมพิวเตอร์
  10.ห้ามเปิดเว็บอนาจาร
  11.ไม่ทะเลาะกัน
  12.พูดจาให้สุภาพ
  13.ไม่โต้เถียงครู
  14.หากคอมเสียให้แจ้งครูทันที
  15.ใช้คอมอย่างระมัดระวัง
  16.หลังเรียนเสร็จทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อย
  17.ห้ามขโมยของกัน
  18.ห้ามขีดเขียนโต๊ะ
  19.ห้ามเดินมั่ว
  20.ใช้ของเสร็จเก็บที่เดิม

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:35

  กลุ่ม BlackDevil ม.1/8
  ด.ช.ภควัต วิลามาต
  ด.ช. ธนา ติ้งประสม
  มีมติดังนี้
  1.ควรฟังขณะครูสอน
  2.ควรทำงานตามที่ครูสั่ง
  3.ส่งงานตามกำหนด
  4.ควรปิดคอมก่อนออกจากห้อง
  5.ควรปิดไฟก่อนออกจากห้อง
  6.ห้ามเข้าห้องสาย
  7.ห้ามทะเลาะวิวาทในห้อง
  8.ห้ามกินขนมในห้อง
  9.ห้ามเปิดเว็บที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียน
  10.ห้ามขโมยของในห้องเรียน
  11.ห้ามโดดเรียน
  12.ตั้งใจเรียน
  13.พูดจาไพเราะสุภาพ
  14.ห้ามขีดเขียนโต๊ะ
  15.ใช้ของแล้วเก็บไว้ที่เดิม
  16.ห้ามโต้เถียงคุณครู
  17.เมื่อคอมมีปัญหาควรแจ้งคุณครู
  18.ห้ามทำลายของในห้อง

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:36

  กลุ่มfast tavel ม.1/8 มีสมาชิกดังนี้
  1.ด.ช.ภาคภูมิ หะยะมิน
  2.ด.ช.ธีรธรรม ลีนิน
  3.ด.ช.สรวิศ เดชพรหม
  มีมัติดังนี้
  1.ห้ามเอานำขนมเครื่องดื่มมากินในห้อง
  2.ห้ามไวรัสมาใส่ในคอม
  3.ห้ามทั้งขยะในห้อง
  4.ห้ามเปิดเว็บโป๊
  5.ห้ามโหลดเกม
  6.ห้ามแอบดูหนังโป๊
  7.ห้ามเอาคอมกลับบ้าน
  8.ห้ามทำลายคอมเสียหาย
  9.ห้ามเปลี่ยนอุปกรร์คอมที่มีอยู่ก่อนแล้ว
  10.ห้ามวิ่งเล่น
  11.ห้ามใช้ internet ในทางไม่ดี
  11.ทำความสะอาดห้อง หลังเรียนเสร็จ
  12.ห้ามเปิดในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ให้เปิด
  13.ห้ามหนีเรียน
  14.ห้ามย้ายคอมไปที่อื่น
  15.ห้ามขีดเขียนบนคอม
  16.ห้ามเล่น facebook line
  17.ห้าม hack คอม
  18.ห้ามใช้ความรุนแรงต่อคอม
  19.ห้ามทำนํ้าเปียกใส่คอม
  20.ส่งงานครูตามกำหนด
  21.ห้ามเปิดเว็บไร้สาระ
  22.ห้ามขโมยของ
  23.ห้ามแอบเปิดเน็ต
  24.ห้ามเปิดเพลงขณะเรียนอยู่
  25.ห้ามรบกวน
  26.ห้ามทุบคีบอร์ด
  27.ห้ามทุบคอม
  28.ห้ามเคาะเมาส์
  29.ห้ามถอดปลั้กขณะใช้งาน

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:36

  กลุ่ม สตาร์ ม.1/8 มีชมาชิกดังนี้
  1.ด.ญ.พนิตากานต์ แท่นมุข
  2.ด.ญ.นครัตน์ อารักษ์คุณากร
  3.ด.ญ.รังสิญา บัวกิ่ง
  มีมติดังนี้
  1.ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในเวลาเรียน
  2.ไม่ส่งเสียงดังขณะที่ครูสอน
  3.ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างถนุถนอม
  3.รักษาความสะอาด
  4.ไม่ขีดเขียนโต๊ะ
  5.ไม่เล่น facebook ในเวลาเรียน
  6.ห้ามเปิด เว็บโป๊
  7.ไม่เปิดสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งที่ครูไม่อนุญาต
  8.เข้าเรียนให้ตรงเวลา
  9.ไม่เข้าเรียนสาย
  10.ส่งงานให้ตรงเวลา
  11.ไม่เล่นกันในขณะเรียน
  12.ใช้ของเสร็จเเล้วไว้ที่เดิม
  13.ไม่ทิ้งขยะลงในห้องคอม
  14.ไม่โดดเรียน หรือ หนีเรียน
  15.ใช้ของอย่างถูกวิธี
  16.ไม่ทะเลาะกันจนส่องผลกระทบถึงคอมพิวเตอร์
  17.ห้ามขโมยสิ่งของของผู้อื่น
  18.ไม่คัดลอกผลงานของเพื่อน
  19.มีสมาธิในการเรียน
  20.ใช้คอมเสร็จปิดเครื่องให้เรียบร้อย
  21.เมื่อเข้ามาในห้องคอมนั่งให้เรียบร้อย
  22.ห้ามเล่นเกมส์

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:37

  กลุ่ม ดาวลูกไก่ ม.1/8
  1.ด.ญ.ธัญมน อนันต์จำเริญ
  2.ด.ญ.ธิดารัตน์ เเดงสมิท
  3.ด.ญ.สุพัตรา จันทรประดิษฐ์
  มีมติปฏิบัติดังนี้
  1.ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามนำขนมเข้ามากินในห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามคุยกันขณะเรียน
  4.ห้ามทำลายข้าวของ
  5.ห้ามทิ้งขยะในห้อง
  6.ควรทำความสะอาดห้องหลังเลิกเรียน
  7.ควรส่งงานตามกำหนด
  8.ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเรียนเสร็จ
  9.ควรเก็บของให้เข้าที่เดิมทุกครั้ง
  10.ไม่เเกล้งเพื่อนขณะที่คุณครูสอน
  11.ไม่พูดคำหยาบ
  12.ห้ามเล่นเกมส์ขณะที่ครูสอน
  13.ห้ามเข้าเรียนสาย
  14.ห้ามเดินไปมาขณะที่ครูสอน
  15.ห้ามปาของใส่ผู้อื่น

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:44

  กลุ่ม พี่มาก ม.1/8
  1.สาเหะมูฮัมหมัดตอเฮรี สาเหะดือราเเม
  2.นาตาชา ผลเเรก
  3.สุพรรณี พลูทวี
  มีข้อปฏิบัติดังนี้
  1.ห้ามหนีเรียน
  2.ห้ามเข้าเรียนสาย
  3.ส่งงานตามที่ครูกำหนด
  4.ห้ามนำอาหารมารับประทานในห้องเรียน
  5.ห้ามเสียงดัง
  6.ตั้งใจฟังในขณะที่ครูพูด
  7.ห้ามทะเลาะกัน
  8.ไม่ขโมยของผู้อื่น
  9.ไม่ขคีดเรียนบนโต้ะเรียนฃ
  10.ห้ามเล่นสื่อต่างๆ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:46

  กลุ่ม Baby Love ม.1/8
  1.ด.ญ.อาทิตยา ตาลวาวแวว
  2.ด.ญ.ญาดา สะมะแอ
  3.ด.ช.จีระศักดิ์ พรมรัตน์
  มีมัติดังนี้
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามพูดหรือคุยในเวลาที่ครูสอน
  3.ห้ามนำขนมเข้ามารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  4.ห้ามเปิดเว็บโป๊
  5.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  6.ทุกครั้งหลังใช้งานคอมพิวเตอร์ Shut down ให้เรียบร้อย
  7.รักษาความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
  8.ห้ามถอดหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  9.ห้ามเปิดเพลงเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  10.ส่งงานตามกำหนด
  11.ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวัง
  12.เมื่อมีพบปัญหาใดๆในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แจ้งครู
  13.ห้ามนำแผ่นดิสก์เข้ามาในห้องก่อนได้รับอนุญาต
  14.ห้ามเปิดใช้อินเตอร์เน็ตก่อนได้รับอนุญาต
  15.ห้ามมีเรื่องทะเลาะวิวาทในห้องคอมพิวเตอร์
  16.ห้ามคุยโทรศัพท์ในห้องคอมพิวเตอร์
  17.ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม ให้เรียบร้อยหลังใช้งานเสร็จ
  18.ห้ามเดินไปมาขณะครูกำลังสอน
  19.หลังใช้งานเสร็จสอดเก้าอี้ให้เรียบร้อย
  20.ห้ามเดินเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต
  21.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  22.ห้ามฝ่าฝืนกฏ
  23.ห้ามนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ออกจากห้องคอมพิวเตอร์
  24.ห้ามแกล้งเพื่อน
  25.พูดจาไพเราะ
  26.ห้ามนำสิ่งเสพติดเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  27.ห้ามทำลายข้าวของในห้องคอมพิวเตอร์
  28.ห้ามโดเรียน
  29.ห้ามเข้าเรียนสาย
  30.ใช้ของสาธารณะอย่างระมัดระวัง
  31.ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังการใช้งาน
  32.ห้ามยืนบนโต๊ะ
  33.เชื่อฟังครู
  34.ไม่พูดสอดแทรกขระที่ครูสอน
  35.มีน้ำใจต่อผู้อื่น

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:26

  กลุ่ม ทีมงานผัดเผ็ดเเลน ม.1/7
  1.วันฟัจญ์รี เบญญธาดา
  2.ภูภัทร ลอยโพยม
  3.สุริยา ตั้งใจ
  มีข้อปฏิบัติดังนี้
  1.ไม่ส่งเสียงดัง
  2.ห้ามเล่นเกมส์ระหว่างเรียน
  3.ตั้งใจเรียน
  4.ไม่พูดคุยกัน
  5.ไม่พูดเเทรกขณะครูสอนอยู่
  6.ห้ามลงเกมส์ในคอม
  7.ห้ามเล่นfacebookขณะเรียน
  8.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอม
  9.ห้ามหนีเรียน
  10.ห้ามอาหารเข้ามาในห้อง

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:33

  กลุ่ม You're smile ม.1/7
  1.ด.ญ.ชนินญา เดชสกุลไพศาล
  2ด.ญ.ชาลิสา ศรีสุข
  3.ด.ญ.ปาริฉัตร พนาภักดี
  มีมติดังนี้
  1.ไม่ส่งเสียงดังในขณะเรียน
  2.ไม่พูดคุยในขณะที่ครูกำลังสอน
  3.ไม่ส่งเสียงดัง
  4.ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน
  5.ห้ามเปิดสื่อลามก
  6.ห้ามเล่นเกมส์
  7.ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะ
  8.ห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ขณะที่ครูสอน
  9.ห้ามเข้าเรียนสาย
  10.ส่งงานตามที่ครูกำหนด
  11.ห้ามเล่นfacebook ในเวลาที่ครูสอน
  12.ห้ามนำอาหารมารับประทานในห้อง
  13.ควรใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง
  14.ห้ามวิ่งเล่นในขณะครูสอน
  15.ถ้าคอมพิวเตอร์มีปัญหาให้แจ้งอาจารย์ ห้ามแก้ไขเอง
  16.เมื่อใช้คอมพิวเตอร์เสร็จควรปิดเครื่องให้เรียบร้อย
  17.ไม่ควรทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  18.ห้ามขีดเขียนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  19.ไม่ควรใช้อินเตอร์เน็ตก่อนได้รับอนุญาต
  20.ควรทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์หลังใช้งานเสร็จ
  21.แต่งกายสุภาพเรียบร้อยก่อนเข้ามาในห้อง
  22.ห้ามนำโทรศัพน์มาในห้องเรียน
  23.ห้ามโดดเรียน
  24.ห้ามลอกเพื่อนขณะสอบ
  25.ห้ามแกล้งเพื่อนขณะเรียน

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:33

  กลุ่ม เด็กดี
  1.ด.ญ พัชริดา ศรีหมั่น ม.1/7
  2.ด.ญ ณิชาภัทร แสนสุข ม1/7
  3. ด.ญ ปภาดา บกสวาทชา ม.1/7
  มีข้อปฏิบัติดังนี้
  1.ไม่ส่งเสียงดัง
  2.ไม่นำอาหารเข้ารับประทานในห้อง
  3.รักษาความสะอาด
  4.ไม่ดูเว็บไซร์ลามก
  5.ตั้งใจเรียน
  6.ไม่พูดแทรกเวลาครูสอน
  7.ห้ามขีดเขียนโต๊ะ
  8.ไม่เล่นกันในห้อง
  9.พูดจาไพเราะ
  10.ไม่คุยโทรศัพท์
  11.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง
  12.ห้ามโดดเรียน
  13.ห้ามเข้าเรียนสาย

  ตอบลบ
 34. กลุ่มะน to be noumber 1 1/7
  รายชื่อ 1.ด.ช.ทวีศักดิ์ ศาสคุณ
  2.ด.ช.สหัสวรรษ วรรณชิต
  ................................................
  1.ห้ามทานขนมในนห้องคอมฯ
  2.ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
  3.ห้ามเข้าห้องสาย
  4.ห้ามโดดเรียน
  5.ห้ามดูสื่ไม่เหมาะสมในห้องคอมฯ
  6.ห้ามโพสสิ่งไม่เหมาะสมในฺblog
  7.ห้ามสงเสียงดัง

  ตอบลบ
 35. กลุ่ม Baby Girls.ม.1/7
  1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ คำบอน เลขที่16
  2.เด็กหญิง อภิสรา บำรุงตา เลขที่34
  มีมติดังนี้
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามนำอาหารมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามเล่นเกมส์ในขณะที่ครูอธิบาย
  4.ห้ามเล่นกันในห้องคอมพิวเตอร์
  5.เชื่อฟังครู
  6.ไม่พูดแทรกขณะที่ครูสอน
  7.ห้ามทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  8.ห้ามรบกวนผู้อื่น
  9.ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  10.ห้ามทะเลาะกันในห้องคอมพิวเตอร์
  11.ห้ามพูดคำหยาบ
  12.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  13.ห้ามเดินไปมาในขณะที่ครูกำลังสอน
  14.ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลมและปิดคอมพิวเตอร์ ให้เรียบร้อยหลังใช้งานเสร็จ
  15.หลังใช้งานเสร็จสอดเก้าอี้ให้เรียบร้อย
  16.ทำความสะอาดห้องเรียนให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องเรียน

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:35

  กลุ่มรู้จักคิด ม.1/7
  1.ด.ช มูฮำหมัดอัซฮา ยูโซะ
  2.ด.ญ โนเรียม สาและ
  3.ด.ญ สนิตา สาคร
  วิธีการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ตั้งใจฟังขณะที่ครูสอน
  3.ห้ามเดินไปมาขณะที่ครูสอน
  4.ปิดคอมพิวเตอร์หลังใช้งานเสร็จ
  5.ห้ามโดดเรียน
  6.หัามยืนบนโต๊ะ
  7.รักษาความสะอาดในห้อง
  8.ส่งงานตามที่ครูกำหนด
  9.ไม่แกล้งเพื่อนขณะเพื่อนทำงาน
  10.ไม่ขีดเขียนบนโต๊ะ
  11.มีน้ำใจต่อเพื่อน
  12.ห้ามเข้าเรียนสาย
  13.ห้ามฝ่าฝืนกฏ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:35

  กลุ่ม เด็กหลังห้อง ☺ 1/7♥♥♥
  1. ด.ช. บัณฑิตย์ มะตาเฮ
  2. ด.ช.ปณิธาน ชาญแท้
  มีข้อปฎิบัติดังนี้
  1. ห้ามส่งเสียงดัง ในห้อง
  2. ห้ามกินขนมในห้อง
  3. ห้ามยืนบนโต๊ะเรียน
  4. เชื่อฟังเวลาครูสอน
  5. ไม่คุยเวลาครูสอน
  6. ห้ามหนีเรียน
  7. ส่งงานตามที่ครูกำหนดไว้
  8. ห้ามเข้าเรียนสาย
  9. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากใช้งานเสร็จ
  10.หมดเวลาเรียน เอาเก้าอี้สอดใต้โต๊ะ
  11.ห้ามปาของใส่เพื่อน
  12.ห้ามขโมยของ
  13.ห้ามเขียนโต๊ะ
  14.ห้ามพูดแทรกเวลาครูสอน
  15.รักษาความสะอาดในห้องเรียน
  16.ห้ามทำลาข้าวของ
  17.ไม่เล่น face book ในเวลาเรียน
  18.ห้ามเปิดเว็บโป๊
  19.ห้ามเปิดเพลง
  20.ห้ามโหลดเกมส์

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:38

  กลุ่ม Baby Smile 1/7
  1 ด.ญ.อัญชิสา อจลวิชญ์กุล
  2ด.ญ. ธนวัน วันดือเร๊ะ ฃ

  มีมติปฏิบัติดังนี้
  1.ห้ามเล่นเกม
  2.ห้ามพูดคุยกันเสียงดัง
  3.ห้ามโดดเรียน
  4.ปิดเครื่องทุกครั้งเมื่อเลิกใช้
  5.ห้ามขีดเขียนลงบนโต๊ะ
  6.ห้ามแกล้งเพื่อน
  7.เชื่อฟังคุณครู
  8.ห้ามวิ่งเล่นกัน
  9.ห้ามทำผิดกฏ
  10.ไม่เข้าเว็บอื่นในขณะที่ครูสอน
  11.นั่งอยู่กับโต๊ะของตัวเอง
  12.ห้ามเปิดเว็บโป๊
  13.ไม่เอาวิชาอื่นขึ้นมาทำในขณะที่ครูสอน
  14.ไม่ทำลายทรัพย์สินของห้อง
  15. ห้ามคุยโทรศัพท์ในขณะที่ครูสอน
  16. ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน
  17.ห้ามส่งเสียงดัง
  18.ส่งงานให้ตรงเวลา
  19.ไม่โขมยของผู้อื่น
  20.ไม่เข้าเรียนสาย

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:38

  กลุ่มbuddyม.1/7
  1.ด.ญ.รินรดา ไชยวัณณ์
  2.ด.ญ.นริญญา สายเสมา
  มีมัติดังนี้
  1.ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามนำขนมเข้ามากินในห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามคุยกันขณะเรียน
  4.ห้ามทำลายข้าวของ
  5.ห้ามทิ้งขยะในห้อง
  6.ควรทำความสะอาดห้องหลังเลิกเรียน
  7.ควรส่งงานตามกำหนด
  8.ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเรียนเสร็จ
  9.ควรเก็บของให้เข้าที่เดิมทุกครั้ง
  10.ไม่เเกล้งเพื่อนขณะที่คุณครูสอน
  11.ไม่พูดคำหยาบ
  12.ห้ามเล่นเกมส์ขณะที่ครูสอน
  13.ห้ามเข้าเรียนสาย
  14.ห้ามเดินไปมาขณะที่ครูสอน
  15.ต้องส่งงานตามเวลาที่กำหนดให้
  16.ช่วยกันรักษาความสะอาด

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:39

  กลุ่ม เด็กเกรียน ม. 1/7
  รายชื่อ ด.ช.จตุภูมิ คุรุฐิติ ด.ช.วรฉัตร เรืองหนู
  1.ห้ามสูบบุหรี่
  2.ส่งงานทุกครั้ง
  3.ห้ามมีเรื่องเทลาะวิวาท
  4.ห้ามโกงข้อสอบ
  5.ไม่เเกล้งคนที่ออนแแอกว่า
  6.มีจิตรอาสา
  7.ห้ามกินขนมในห้องเรียน
  8.ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะ
  9.ห้ามพูดจาหยาบคาย
  10.ห้ามเล่นในเวลาเรียน
  11.เชื่อฟังครู
  12.ห้ามเล่นเกมส์ระหว่างเรียนคอมพิวเตอร์

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:47

  กลุ่ม เด็กใฝ่เรียน ม.1/7
  1.ด.ญ.ปริยานุช วิเชียรรัตน์
  2.ด.ญ.บุญธิดา ฉาฉ่ำ
  3.ด.ญ.ธนภรณ์ อำภาพร
  มีมติดังนี้
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน
  3.ห้าเปีดเว็บอื่นๆขณะเรียนอยู่
  4.เชื่อฟังคุณครู
  5.ห้ามขีดเขียนโต๊ะคอม
  6.ห้ามเดินไปเดินมาขณะครูสอน
  7.ห้ามคุยกันขณะครูสอน
  8.ห้ามรบกวนผู้อื่น
  9.ดูในสิ่งที่ไม่ควรดู
  10.ห้ามทำห้องเรียนสกปรก
  11.ห้าเล่นในห้อง
  12.ห้ามทะเลาะกัน
  13.แต่งกายให้เรียบร้อย
  14.ห้ามเข้าเรียนสาย
  15.ปิดไฟก่อนออกจากห้อง
  16.ปิดคอมเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  17.ไม่ทิ้งขยะลงในห้องเรียน
  18.ไม่คุยกันขณะเรียน
  19.ห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียน
  20.ห้ามทำลายข้าวของ
  21.ส่งงานตรงเวลา
  22.ฟังครูสอน
  23.รักษาความสะอาด
  24.ห้ามหนีเรียน
  25.ห้ามนั้งบนโต๊ะ
  26.ห้ามเปิดเพลงขนะเรียนอยู่

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:06

  เด็กตั้งใจเรียน ม.1/7
  1. ด.ญ.วิรดา อีวัน
  2.ด.ญ. ภัชรมัย จันทรืแก้ว
  มีมติ ดังนี้
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามนำอาหารทฃมารับประทานอาหารในห้องเรียน

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 เวลา 12:29

  กลุ่ม My Friend ม.1/8
  1.ด.ญ. อามีนาฮ์ หะยีมามะ
  2.ด.ญ. อารีตา มะนอ
  3.ด.ญ. อมลธีรา สารบัญ
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามพูดหรือคุยในเวลาที่ครูสอน
  3.ห้ามนำขนมเข้ามารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  4.ห้ามเปิดเว็บโป๊
  5.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  6.ทุกครั้งหลังใช้งานคอมพิวเตอร์ Shut down ให้เรียบร้อย
  7.รักษาความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
  8.ห้ามถอดหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  9.ห้ามเปิดเพลงเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  10.ส่งงานตามกำหนด
  11.ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวัง
  12.เมื่อมีพบปัญหาใดๆในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แจ้งครู
  13.ห้ามนำแผ่นดิสก์เข้ามาในห้องก่อนได้รับอนุญาต
  14.ห้ามเปิดใช้อินเตอร์เน็ตก่อนได้รับอนุญาต
  15.ห้ามมีเรื่องทะเลาะวิวาทในห้องคอมพิวเตอร์
  16.ห้ามนำสิ่งเสพติดเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  17.ห้ามทำลายข้าวของในห้องคอมพิวเตอร์
  18.ห้ามโดเรียน
  19.ห้ามเข้าเรียนสาย
  20.ใช้ของสาธารณะอย่างระมัดระวัง
  21.ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังการใช้งาน
  22.ห้ามยืนบนโต๊ะ
  23.เชื่อฟังครู
  24.ไม่พูดสอดแทรกขระที่ครูสอน
  25.มีน้ำใจต่อผู้อื่น
  26.ห้ามคุยโทรศัพท์ในห้องคอมพิวเตอร์
  27.ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม ให้เรียบร้อยหลังใช้งานเสร็จ
  28.ห้ามเดินไปมาขณะครูกำลังสอน
  29.หลังใช้งานเสร็จสอดเก้าอี้ให้เรียบร้อย
  30.ห้ามเดินเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต
  31.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  32.ห้ามฝ่าฝืนกฏ
  33.ห้ามนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ออกจากห้องคอมพิวเตอร์
  34.ห้ามแกล้งเพื่อน
  35.พูดจาไพเราะ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ24 พฤษภาคม 2556 เวลา 12:05

  กลุ่ม 3เสือ (1/6)
  1.ด.ญ.เดียร์นา อากาจิ
  2.ด.ญ.นัศรีฎา ตาเย๊ะ
  3.ด.ญ.สาวารี ยูโซะ

  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะ
  3.ปิดไฟ พัดลม ให้เรียบร้อยเมื่อใช้เสร็จ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:18

  กลุ่ม กุ๊กไก่ ม.1/8 มีสมาชิกดังต่อไปนี้
  1.ด.ช.ศิวกร ชินพงศ์
  2.นูรอาซีกีน เจ๊ะมะแซ
  3.แวฟาดีละห์ ลิเดะ
  มีมติดังนี้
  1.ห้ามเอาอาหารมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามขีดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิเตอร์
  4.ห้ามโดนเรียน
  5.ห้ามทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามเข้าห้องสาย
  7.ห้ามพูดขณะที่ครูสอน
  8.ส่งงานตามที่ครูกำหนดให้
  9.ห้ามเดินไปเดินมา
  10.ใช้ของเสร็จเเล้วให้เก็บไว้ที่เดิม
  11.ห้ามไปเเกลงเพื่อนขณะเพื่อนกำลังทำงาน

  ตอบลบ
 46. ด.ช.อภิรักษ์ เต็มรัมย์ ชั้นม.1/7
  ผมได้เข้ามาเรียนรู้ และเรียนรู้อะไรมากมาย
  ทั้งที่บ้านที่โรงเรียน

  ตอบลบ
 47. ด.ช.อับดุลฮากิม บินหะยีเลาะ ชั้น ม.1/7
  ผมได้เข้ามาเรียนรู้ และเรียนรู้อะไรมากมาย
  ทั้งที่บ้านที่โรงเรียน

  ตอบลบ
 48. ด.ช.พันธ์เพ็ชร เพ็ชรมณี ชั้น ม.1/7 เลขที่ 10
  ผมได้เข้ามาหาความรู้และทำงานส่งให้คุณครู

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ28 มกราคม 2558 เวลา 13:17

  ด.ญ.บริมาส แดงเงิน ม.1/7 เลขที่ 27
  หนูได้มาเรียนรู้ และอะไรอีกมากมาย
  หลายอย่าง จาเที่นี้ มีความรู้มากมายหลายเรื่อง

  ตอบลบ
 50. ด.ช มูฮัมหมัดไฟซอล หนูคง ชั่นม. 1/7
  ผมได้เข้ามาเรียนรู้กับครูวิงๆแล้วผมมีความสุข

  ตอบลบ
 51. เด็กชาย ฮาเซ็ง สะมะแอ ชั้นม.1/7
  ผมในเข้าเรียนรู้กับครูวิงๆ

  ตอบลบ
 52. ด.ช.มูฮัมหมัดรูสลัน สาเเม ม.1/7
  ผมได้เรียนรู้หลายอย่างมากมาย เเละมาใช้ทั้งที่บ้านเเละที่โรงเรียน

  ตอบลบ
 53. ด.ช.ทักษิณ ศรีหมั่น ชั้น ม.1/7
  ผมได้เข้ามาเรียนรู้กับครูวิงๆแล้วผมนี้ดีใจเลยครับ

  ตอบลบ
 54. ด.ญ.นูรฟาติน หะมะ ม.1/7
  ได้ความรู้และได้ความสามารถนำมาใช้

  ตอบลบ
 55. ด.ญ.มารียัม เจ๊ะอาลี ม.1/7
  ได้เรียนรู้มากขึ้น และได้นำใช้ในชีวิตประจำวัน

  ตอบลบ
 56. ช.ด. อารีฟีน หลอหีม ม.1/7
  โทษครัช

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ28 มกราคม 2558 เวลา 13:27

  ด.ญ.สุไฮนีย์ มะแซ ม.1/7
  หนูได้เรียนรู้ยิ่งมากขึ่น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ28 มกราคม 2558 เวลา 13:28

  ด.ช.ชลธชา พรหมไชย ม.1/7
  ได้เข้ามาใช้บล็อกเรียนรู้กับครูวิงวิงทุกวันเพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมWord และดูใบงาน ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ28 มกราคม 2558 เวลา 13:28

  ด.ญ.นรูอาลีซา ยามา ชั้น 1/7
  หนูดีใจที่ได้เรียนรู้กับครูวิงวิง

  ตอบลบ