บ้านใกล้เรือนเคียง

       เกาะลังกาวี  ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมและดูงานด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์   แต่เสียดายไปในช่วงวันหยุดจึงไม่ได้ดูการจัดการเรียนการสอนของเขา ฟังแค่การบรรยายของคณะผู้บริหารโรงเรียน  ที่ประทับใจคือการกล้าลงทุนที่จะเปลี่ยนเกาะที่แห้งแล้งไม่น่าสนใจ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้  ประเทศไทยของเรามีอีกหลาย ๆ ที่ ที่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีได้  และอาจจะดีกว่าเขา....แล้วเมื่อไหร่...เราจะทำ......คิดต่างได้แต่อย่าแตกแยกกันอีกเลย...........