สื่อการเรียน

รู้จักกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของแป้นพิมพ์
รู้จักกับส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010
  
ที่มาของข้อมูล :  http://oit.cru.in.th

85 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ15 พฤศจิกายน 2555 16:17

  หนูได้เข้ามาเรียนรู้แล้วน่ะค่ะ วันที่15/11/55
  ด.ญ ญาณิศา ม.1/8

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ15 พฤศจิกายน 2555 16:18

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ16 พฤศจิกายน 2555 11:39

  น่าเรียนมากค่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:06

  ด.ช.นอร์ฮาฟีกีฟ มือลี ม.1/2 ได้มาศึกษาเรื่องMS Word และทำใบงานที่ 1 ขอขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:11

  หนูชื่อสุวิมล สังข์เกลี้ยง ชั้นม.1/2เลขที่27ได้มาศึกษาเรื่องMs word
  ทำใบงานที่1 ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:15

  หนูชื่อนัสรูวิน พงษ์เกษมชั้นม.1/2เลขที่20ได้มาศึกษาเรื่อง Ms Word ทำใบงานที่1 ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:20

  หนูชื่อมัสริน มะอูเซ็ง ชั้นม.1/2 เลขที่ 26ได้มาศึกษาเรื่อง Ms Word
  ทำใบงานที่1 ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:22

  หนูชื่อนูรอานีซา เจ๊ะโซ๊ะ ชั้นม.1/2เลขที่ 23ได้มาศึกษาเรื่องms wordทำใบงานที่1 ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:25

  ด.ญผกามาศ ขวัญคุม ม 1/2 เลขที่ 24ได้มาศึกษาเรื่อง Ms Word ทำใบงานที่1 ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:28

  ด.ช. อภิชัย ทรงศักดิ์ ม.1/2 ได้มาศึกษาเรื่ยง MS Word
  ทำใบงานที่1 ขอบคุณมากคับ ^_^

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:29

  ผมชื่อเด็กชายศรายุทธ์ คงถาวร ชั้น 1/2 เลขที่ 12 ได้มาศึกเรียนMs word ทำใบงานที1 ขอบคณุคับ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:29

  ดญพลอยรุ้ง วิเชียรฉาย ชั้น ม 1/2 เลขที่ 25
  ได้มาศึกษาเรื่องms word
  และทำใบงานที่ 1
  ขอขอบคุณครู นะค่ะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:29

  เด็กชาย ณัฐพล ลูกจันทร์ ม. 1/2
  ได้มาเรียนเรื่อง Ms word ทำใบงานที่1 ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:32

  เด็กชาย ทศพล คำมณี ม.1/2 ได้มาเรียนเรื่อง
  Ms Word ทำใบงานที่1 ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:34

  ด.ชนวพล ภควิญญู ม1/2เลขที่28 มาศึกษาเรื่อง ความหมายและประโยชน์ของ MS Word ทำใบงานที่1

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:34

  ด.ชมุฮําหมัดรุสลัน มะดาโอ๊ะ ม.1/2ได้มาเรียนรู้เรืองใบงานที่1

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:36

  ด.ชอัสรัน ดาโอ๊ะ ม.1/2ได้มาศึกษาเรื่องMS Word และทําใบงานที่1ขอขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:40

  ดชศักรินทร์ จันทร์fu ม1/2
  ได้มาเรีอง ms wordm
  ทําใบงานที่1 ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 14:41

  ด.ชไอด๊ล แมแน ม1/2ได้มาศึกษาเรื่อง Ms Word ทำใบงานที่1 ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 19:31

  หนูได้เข้ามาเรียนแล้วค่ะ ด.ญ. ณัฏฐณิชา บุญแถม ม.1/8 วันที่15/11/55

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ20 พฤศจิกายน 2555 13:43

  เด็กหญิง ธิดารัตน์ เพ็ชรสุข 1/10
  >> เข้ามาฝึกทำใบงานที่2 .. ขอบคุณอาจารย์ผู้จัดทำเว็บนี้ขึ้นมา ..^ ^

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ20 พฤศจิกายน 2555 13:44

  เด็กหญิง พรญาณี เสี้ยวทอง 1/10
  >>ฝึกทำ ใบงานที่ 2 มือใหม่หัดพิมพ์เอกสาร
  และขอขอบคุณอาจารย์ ที่ก่อตั้งเว็บนี้ เพื่อให้ความรู้แก่หนูค่ะ

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ20 พฤศจิกายน 2555 13:49

  หนูได้เข้ามาเรียน ใบงานที่2 มือใหม่หัดพิมพ์เอกสาร
  แล้วค่ะ ขอบคุณ อ.ปาณิษตา ทรายแก้ว ค่ะ

  ด.ญ. มาริษา สมาแอ เลที่ 12 ม. 1/10

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ20 พฤศจิกายน 2555 13:51

  เด็กหญิง ณิชกานต์ เนาวกูล ม.1/10
  >> เข้ามาฝึกทำใบงานที่ 2 มือใหม่หัดพิมพ์เอกสาร<<
  และขอขอบคุณอาจารย์ผู้จัดทำเว็บนี้ขึ้นมา ค่ะ...

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ20 พฤศจิกายน 2555 13:56

  เด็กหญิง พัชริดา หลักทรัพย์ ม.1/10
  หนูได้มาเรียน ใบงานที่2มือใหม่หัดพิมพ์เอกสารเเละหนูก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2555 09:50

  ด.ญ.โซเฟีย สะมะแอ ม.1/3 เลขที่ 14
  ได้เข้ามาเรียนรู้และทำใบงานที่ 2 ทำได้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด ขอบคุณคุณครูที่ทำสื่อช่วยในการเรียน สามารถเรียนได้สะดวกที่ใดก็ได้ ทำที่บ้านก็ได้

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2555 09:51

  ด.ช.ซาการียา สะแลแม ม.1/3 เลขที่ 3
  ได้เข้ามาเรียนรู้และทำใบงานที่ 2 ทำได้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนดขอบคุณครูที่ทำสือช่วยในการเรียน

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2555 09:52

  ด.ญ. ซีตีซาร่าห์ บือราเฮง ชั้น ม.1/3 เลขที่13
  ได้เข้ามาเรียนรู้เเละทำใบงานที่2ทำได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
  ขอบคุณครูมากที่สอนหนู

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2555 09:53

  ด.ญ ลักขณา แสงแพร้า ชั้น ม.1/3 เลขที่ 20
  ได้เข้ามาเรียนรู้ และทำใบงานที่2 ทำได้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด และขอขอบคุณคุณครูที่มีการเรียนรู้แบบนี้

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2555 09:53

  ด.ช. คมกริช จันทรา ม.1/3 เลขที่ 1
  ได้เข้ามาเรียนรู้และทําใบงานที่ 2 ทําได้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กําหนด ขอบคุณคุณครูที่ทําสือช่วยในการเรียน สามารถเรียนได้สะดวกที่ใดก็ได้ ทําที่บ้านก็ได้

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2555 09:53

  ด.ช คอร์รัส ทองอินตา ม.1/3 เลขที่ 2
  ได้เข้ามาเรียนรู้และทำใบงานที่ 2 ได้ เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนดขอบคุณครูที่ทำสือการแก่พวกเราขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2555 10:02

  ด.ช. ฌัฐวุฒิ ทองเทพ ม1/3

  ได้เข้ามาเรียนรู้และทําใบงานที่ 2 ทัาได้เสร้จเรียบร้อยตามเวลาที่กําหนด ขอบคุณอาจารย์ที่ทัาสือช่วยในการเรียนสามารถเรียนได้สะดวกที่ใดก้ได้ ฏ้ทําที่บ้าน

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2555 10:06

  เด็กหญิง สุไหนี ดอเล๊าะ ม.1/3
  ได้เข้ามาเรียนรู้และทำใบงานที่ 2 ได้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนดขอบคุณ คุณครูที่ทำสื่อช่วยในการเรียน

  ตอบลบ
 34. เด็กชาย รังสิมันตุ์ คงจันทร์ เลขที่12 ชั้นม1/9 ได้เข้ามาทำใบงานที่2 ใช้เวลา18 นาที

  ตอบลบ
 35. เด็กชาย ชนวีร์ แสงส่อง ม.1/9 เลขที่ 2 ได้เข้ามาทำใบงานที่2 ใช้เวลาทำ 23 นาที

  ตอบลบ
 36. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 09:40

  เด็กหญิง นพวรรณ วรรณะอานนท์ ม.1/9 เลขที่ 24ได้เข้ามาทำใบงานที่2 ใช้เวลาทำประมาณ 20 นาที

  ตอบลบ
 38. เด็กหญิง ชวิศา เซ่งศรีแดง ม.1/9
  >> เข้ามาฝึกทำใบงานที่2 .. ขอบคุณอาจารย์ผู้จัดทำเว็บนี้ขึ้นมา ^ ^

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 09:42

  ชื่อด.ญ.อาตีกะห์ ภควันต์ 1/9 เลขที่35
  หนูได้เข้ามาเรียนเเละทำใบงานที่2 ใช้เวลาทำ25นาที

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 09:42

  หนูชื่อเด็กหญิง กัสมะห์ ยายอ ม. 1/9 เลขที่ 18ได้เข้ามาทำใบงานที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เวลาทำไป 25 นาที

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 09:42

  เด็กหญิง อัสมา ฉัตรมณี ม.1/9 เลขที่ 33 ได้เข้ามาทำใบงานที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ทำเวลาไป 25 นาที

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 09:43

  ด.ช เดชาวัฒน์ ภมรเสน ม.1/9
  ได้เข้ามาเรียนรู้และทำใบงานที่2 เสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณคุณครูที่ทำสือช่วยในการเรียนการสอน

  ตอบลบ
 43. เด็กหญิง ปริชญา แสงสุวรรณ ม.1/9 เลขที่ 27
  ได้เข้ามาทำใบงานที่2 ใช้เวลา 15 นาที คร่าบบ ^^
  โดนตัด 1 คะแนนด้วยย ฮ่าๆๆ >.<'

  ตอบลบ
 44. เด็กชาย สุรดิษ วิพลธนะรัตน์ ม.1/9
  ได้เข้ามาเรียนรู้และทำงานใบงานที่2แล้วได้เสร็จเรียบร้อย
  ตามเวลาที่กำหนดขอบคุณที่ทำสื่อช่วยในการเรียน

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 09:46

  เด็กหญิง เบญจวรรณ มาศรี ม.1/9 เลขที่ 26
  ได้เข้ามาเรียนรู้ใบงานที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
  ใช้เวลาทำ 30 นาที

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 09:46

  เด็กหญิง นูซีตา อาแว ม.1/9 เลขที่ 25 ได้เข้ามาทำใบงานที่ 2 มือใหม่หัดพิมพ์เอกสาร ใช้เวลาทำ 30 นาที

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 09:48

  เด็กหญิง ซาฟีณี แซเยะ ม. 1/9 เลขที่ 22
  ได้เข้ามาเรียนรู้และทำใบงานที่ 2 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
  ใช้เวลาในการทำใบงาน 22 นาที่ ค่ะ

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 09:53

  ด.ญ.ชนัฎ เทพกำเหนิด ม.1/9
  ได้เข้ามาเรียนรู้และทำใบงานที่2 ได้เสร็จเรียนร้อยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 09:56

  เด็กชาย ศดิส สุขแดงพรหม เลขที่15 ชั้น ม.1/9 ได้เข้ามาทำใบงานที่2 ใช้เวลา20นาที

  ตอบลบ
 50. ชื่อ ด.ช.ภูษณ คงศรี ม.1/9 ได้เข้ามาเรียนรู้และทำใบงานที่ 2 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วคับ
  ใช้เวลาในการทำใบงาน 20 นาที่ คับ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 10:03

  เด็กชาย ปัณญากร กาละพันธ์ ม 1/9 ได้เข้ามาเรียนรู้และทำใบงานที่2 แล้ว คับ

  ตอบลบ
 52. เด็กชาย ก้องกิตต์ มณีรัตน์ ม.1/9 เลขที่ 1 ได้เข้ามาทำใบงานที่2 ใช้เวลาที่ 20 นาที

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:49

  เด็กชาย ธนวุฒิ อโนมะศิริ ม.1/8 เลขที่ 5 ได้เข้ามาทำใบงานที่ 2 และ 3
  สามารถทำเสร็จตามเวลาที่กำหนด

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:50

  ด.ญ.ธิดารัตน์ หนักทอง ม.1/8 เลขที่ 21
  ได้เข้ามาทำใบงานที่ 2 เเละ 3
  สามารถทำเสร็จตามเวลาที่กำหนด

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:51

  ด.ญ.ณัฏฐณิชา บุญแถม
  วันนี้ได้เข้ามาทำใบงานที่2และ3สามารถทำเสร็จตามเวลา

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:52

  เด็กหญิง สายน้ำผึ้ง อำนวยพูนสุข ม.1/8 เลขที่ 30
  ได้เข้ามาทำใบงานที่ 2 และ 3
  สามารถทำเสร็จตามเวลาที่กำหนด

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:52

  ด.ญ.จิณห์วรา แดงใหญ่ ม.1/8 เลขที่15
  ได็เข้ามาทำใบงานที่ 2และ 3
  สามารถทำเสร็จได็ตามเวลา

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:53

  ด.ญ.รุ่งทิวา แก้วขอมดี ม1/8 เลขที่28
  ได้เข้ามาทำใบงานที่2และ3
  สามารถทำเสร็จได้ตามเวลา

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:54

  ด.ญ.ภัทรลดา เจ๊ะหะ ชั้นม.1/8 เลขที่ 27
  ได้เข้ามาทำใบงานที่ 2
  สามารถทำใบงานเสร็จเรียบร้อยตามที่กำหนด

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:54

  เด็กหญิง ตัซนี สาแมงอ เลขที่19 ม.1/8 ได้เข้ามาทำใบงานที่ 2 และที่ 3

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:54

  หนูได้เข้ามาทำใบงานที่2เเละที่3 ขอบคุณค่ะ ด.ญ. สุพรรณิการ์ หนูพรหม ชั้นม.1/8 เลขที่32

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:55

  ด.ญ.ณัชฌารีย์ เหมทานนท์ ชั้นม.1/8 เลขที่36 ได้เข้ามาทำใบงานที่1และ2แล้ว

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:55

  ด.ช.อนัส สาและ ชั้นม.1/8 เลขที่11
  ได้เข้ามาทำใบงานที่2และ3
  สามารถทำเสร็จตามเวลาที่กำหนด

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:55

  เด็กชาย เทอดศักดิ์ ไชยยาวม.1/8 เลขที่ 4 ได้เข้ามาทำใบงานที่2 ใช้เวลาที่ 20 นาที

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:56

  ด.ญ.สุชานาฏ 1/8 ได้เข้ามาเรียนรู้ใบงานที่ 2 แล้วค่ะ :)

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:56

  เด็กหญิงญาณิศา ใจห้าว เลขที่17 ชั้นม.1/8 ได้เข้ามาทำใบงานที่2แล้วคร๊าบป๋ม>,<a

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:59

  ด.ญ ไรรินทร์ บุญหา ม.1/8 เลขที่29 ได้เข้ามามาทำใบงานที่2และ3 สามารถทำตามเวลาที่กำหนด

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:59

  เด็กหญิง ซูไฮดา มามะ ม. 1/8 เลขที่ 16
  ได้เข้ามาทำใบงานที่ 2 แล้วค่ะ
  ได้ทำเสร็จในเวลาที่กำหนด

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 14:59

  ด.ญ.ปราจรีย์ พรหมพูล เลขที่ 26 ม 1/8
  ได้เข้ามาทำใบงานที่ 2 และ 3
  สามารถทำเสร็จได้ตามเวลา

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 15:00

  ด.ญ สุวินันส์ ขานโบ ชั้นม.1/8 เลขที่33 ได้เข้ามาใช้ใบงานที่2และ3 สามารถทำตามเวลาที่กำหนด

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 15:00

  ด.ญ.นูรฮาลีซา นิเดร์ ม.1/8เลขที่ 24
  วันนี้ทำใบงานบทที่3 และ2

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 15:02

  ด.ช วรวิทย์ สุดตรง เลขที่10 ม.1/8 ผมเข้ามาใช้ใบงานที่2และ3 ผมสารถทำงานเส็รจตามเวลา

  ตอบลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 15:10

  ด.ญ ทิพย์วิมล สุวรรณน้อย ชั้นม 1/8 เลขที่20 ได้เข้ามาใช้ใบงานที่2และ3 สามารถทำตามเวลาที่กำหนด

  ตอบลบ
 74. เด็กชาย รังสิมันตุ์ คงจันทร์ เลขที่12 ชั้นม1/9 ได้เข้ามาทำใบงานที่3 ใช้เวลา16 นาที

  ตอบลบ
 75. เด็กชาย ชนวีร์ แสงส่อง เลขที่2 ชั้นม1/9 ได้เข้ามาทำใบงานที่3 ใช้เวลา 30นาที

  ตอบลบ
 76. เด็กชายสุรดิษ วิพลธนะรัตน์ได้ทำใบงานที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

  ตอบลบ
 77. ด.ช.ก้องกิตต์ มณีรัตน์ ม.1/9 ส่งงานแล้วคับ

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2555 11:22

  เด็กหญิง ภัศรา เพ็ชรรัตน์ ม.1/9
  หนูได้ทำใบงานที่ 5 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 79. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2555 11:36

  เด็กหญิง ภัศรา เพ็ชรรัตน์ ม.1/9 เลขที่ 30
  ได้มาเรียนรู้ใบงานที่ 5 แล้วค่ัะ

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ27 ธันวาคม 2555 19:34

  เด็กหญิง ภัศรา เพ็ชรรัตน์ ม.1/9 เลขที่ 30
  ได้มาเรียนรู้ใบงานที่ 6

  ตอบลบ
 81. ไม่ระบุชื่อ27 ธันวาคม 2555 19:51

  เด็กหญิง ภัศรา เพ็ชรรัตน์ ม.1/9 เลขที่ 30
  ได้ส่งใบงานที่ 6 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 82. ไม่ระบุชื่อ8 มกราคม 2556 21:55

  เด็กหญิง กัสมะห์ ยายอ ม.1/9 เลขที่ 18
  ได้ส่งถึงใบงานที่ 9 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2556 11:35

  กลุ่มน่ารักจุงเบย ม.1/1 มีสมาชิกดังนี้
  1.ด.ญ.สุกัญญา มะมิง
  2.ด.ช.โซเฟี้ยน มะดีเย๊าะ
  3.ด.ช.อาทิตย์ ดอเลาะ
  มีมติดังนี้
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามขโมย
  3.ส่งงานทันเวลา
  4.ปิดเครื่องก่อนออกจากห้องเรียน
  5.ห้ามเดินไปเดินมา

  ตอบลบ