ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในวันนี้....ของลูก ๆ ม.3/10


       เป็นอีกวันที่มีความรู้สึกดีๆ เมื่อเห็นลูกศิษย์ได้ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น แม้จะเป็นเพียงขั้นเริ่มต้น ด้วยการเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนนราสิกขาลัย  ครูเชื่อว่านักเรียน ม.3/10 ทุกคน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะชีวิต ที่จะทำให้ตนเองประสบผลสำเร็จ นำความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัว  แต่ที่สำคัญครูขอฝากเรื่องการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่ามองแค่ตนเองและครอบครัวเพียงอย่างเดียว ..... เราจะได้อยู่ในสังคมที่ดี ชีวิตมีความสุข เหมือนกับวันเวลา 3 ปีที่เราอยู่ด้วยกันในโรงเรียนนราสิกขาลัย  .....ขอให้ทุกคนโชคดี ..รักดี ....และเป็นคนดี....ด้วยรักและปรารถนาดี....