รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6  ปีการศึกษา 2558  (ฉบับชั่วคราว)
ของโรงเรียนนราสิกขาลัย

Download


    วิธีดาวน์โหลดข้อมูล
         1.  คลิกที่  Download
         2.  เปิดเห็นตาราง คลิกที่ เครื่องหมาย  Download (ดังภาพ)  อีกครั้ง 

         3. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด (ดังภาพ)
              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น