ทัศนศึกษาตรัง กระบี่

นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่  
ชอบสระมรกตมาก น้ำใส เย็น สวย...ร่มรื่น...สงบและสุขใจ...
1 ความคิดเห็น: