ค่ายการงานอาชีพ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตแก่นักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย
ด้วยกิจกรรมค่ายการงานอาชีพ 
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

               กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และการสนับสนุนจากทุกฝ่าย อาทิ  นักเรียน ครู และชุมชน โดยเฉพาะชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ให้การสนับสนุน และมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยการนำเสนออาหารเด่นของชุมชน ให้นักเรียนได้รู้จัก ได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาหาร และได้ชิมรสชาดความอร่อย ของอาหารที่มีชื่อเสียงของชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น