ส่งเสริมเยาวชนร้องเพลงชาติไทย

         เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ด้านความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนรักที่จะร้องเพลงชาติ สามารถร้องเพลงชาติได้ถูกต้องทั้งอักขระและทำนอง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน จึงได้จัดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย 

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น